Saturday, January 1, 2011

ಹೃದಯದ ಮಾತು

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹನಿ ಹಿಡಿಯಲು
ತೆರೆದಿರುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ
ಸೇರು ಬಾ ಈ ಹೃದಯ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ              //1//


         ಎದೆಯಲಿ ಕವಿದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿಸಿ
         ಮನದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
         ಬಾಳಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಸಿ
         ನನ್ನ ಸೇರು ಬಾ ನೀ ಈ ಹೃದಯ ಉಳಿಸಿ      //2//


               ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯ ಕಾಯುವೆ ನಾ;
                     ನಗೆ ಹೊವ ಹಾಸಿ................
               ಈ ಹೃದಯ ತೆರೆದಿಡುವೆ ನಿನ್ನ;
                     ಸ್ವಾಗತಿಸಲು...........
               ನೀ ಬರದೆ ಹೋಗಬೇಡ;
                     ಈ ಹೃದಯ ನರಳಿಸಿ                 //3//

                                                                                ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
                                                                                     PRABHI.....

No comments:

Post a Comment