Sunday, February 20, 2011

just time pass...!

ಓ ದೇವರೆ....!
ನಾನು ಅವಳು ಒಂದಾದ ದಿನ..;
ಮುಳಗದಿರಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ....!
ಬಾರದೇನೆಯಿರಲಿ ಆ ಚಂದ್ರ...!
ಜೋತೆಗೆ...,
ಆ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೆ ನಿಂತು ಬೀಡಲಿ..!
ಯಾಕಂದರೆ...;
ನನ್ನ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರಿ time pass ಆಗಬಾರದಲ್ವಾ....!
                                                                       ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ..
                                                                            prabhi....!

1 comment: